Algemene voorwaarden Rijschool Rene

Wat mag je verwachten van de Rijschool

De rijschool voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen en is in het bezit zijn van een geldig bevoegdheidspas. De rijschool heeft een motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. De rijschool de leerling mag weigeren op het moment van rijles indien er sprake is van drank, drugs of andere geestverruimende middelen. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte of een ongeval, Weers en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

Wat mag de rijschool van jou verwachten

De leerling minimaal 16,5 jaar oud is. Tijdens de lessen heeft de leerling een geldig identiteitsbewijs bij zich. De leerling is verantwoordelijk om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. De rijschool wacht 15 minuten op de afgesproken plaats. De rijschool zal nog proberen contact te krijgen met de leerling, lukt dat dan niet heeft de rijschool het recht om de rijles in rekening te brengen. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Hij of zij dient dit wel 24 uur van tevoren te melden, anders heeft de rijschool het recht om de rijles in rekening te brengen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, spoed opname in ziekenhuis. Ook bij ziekte van de leerling wordt de les niet in rekening gebracht als dit maar zo vroeg mogelijk wordt gemeld. Dat betekent dus in de ochtend voor 10.00 uur. Verandering van het schoolrooster. Zonder geldig theoriecertificaat is het niet mogelijk om een TussenTijdse Toets of Examen in te reserveren. Voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat is de leerling zelfverantwoordelijk.

Betaling

Contante betalingen dienen na afloop van de rijles voldaan te worden. Facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden. Bij het niet betalen van de factuur is de rijschool genoodzaakt de rijlessen stop te zetten. Bij een blijvende betalingsachterstand is de rijschool genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau en de daarbij behorende kosten zijn dan voor de rekening van de leerling.

Lespakketten

Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst nog extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Indien er nog lessen over zijn worden deze gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. Eventuele tegoeden worden naar 2 jaar als verloren beschouwd.

TussenTijdse Toets en Examen

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, zijn de kosten volledig voor de leerling. Mocht de tussentijdse toets of examen niet doorgaan vanwege slecht weer en door het CBR worden uitgesteld worden er geen kosten daarvoor berekend. De eventuele extra lessen worden wel in rekening gebracht.

Ontbinding

De leerling mag ten alle tijden stoppen met lessen bij rijschool Rene. Dit kan per mail, schriftelijk of mondeling worden gedaan. De rijschool zal dan de vooruitbetaalde lessen crediteren. Rijschool Rene heeft het recht om te stoppen met les geven als er een sterk vermoeden is dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. Mocht er toch nog onduidelijkheden zijn neem dan contact op met de rijschool.